KOMRA rrjeti i pajtimit

Pse KOMRA

Fushata e parë mediale përmes së cilës nisma për KOMRA i është prezantuar publikut të gjerë në rajon. Aktivitetet promovuese...

KOMRA për të ardhmen

Fushata ishte e fokusuar që t’ua kujtojë përfaqësue(e)ve apo anëtarëve të presidencës së shteteve në rajon faktin se themelimi i...

Vrapo për KOMRA-n

Promovimi i KOMRA-s me anë të aktiviteteve sportive Në muajin korrik të vitit 2013 është filluar me përgatitjet për pjesëmarrje...

E përkrah KOMRA-n

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes, Koalicioni për KOMRA-n, në datën 21 shtator të vitit 2013 ka organizuar...