KOMRA rrjeti i pajtimit

sarajevo-6

22.05.2017.

Janë mbledhur 35.316 nënshkrime përkrahëse të themelimit të KOMRA-ës për nëntë ditë

Fushatat, Procesi Berlinit

Për nëntë ditë të kampanjës  janë mbledhur 35.316 nënshkrime përkrahëse të themelimit të Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe për shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që nga periudha 1. janar 1991 deri me 31. dhjetor 2001. (KOMRA).

Të dielën me 21.maj në Banja Llukë 1.275 qytetarë e dhanë përkrahjen e tyre për themelimin e  Komisionit Rajonal, në Sarajevë 870, Beograd 482, Novi sad 207, Nish 198, Novi Pazar 53, janë mbledhur 940 nënshkrime, në Prishtinë 654, Zagreb 50. Peticionin në sajtin  recom.link  e kanë nënshkruar 7 persona.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.