KOMRA rrjeti i pajtimit

Pse KOMRA

Fushata e parë mediale përmes së cilës nisma për KOMRA i është prezantuar publikut të gjerë në rajon. Aktivitetet promovuese...

KOMRA për të ardhmen

Fushata ishte e fokusuar që t’ua kujtojë përfaqësue(e)ve apo anëtarëve të presidencës së shteteve në rajon faktin se themelimi i...

Vrapo për KOMRA-n

Promovimi i KOMRA-s me anë të aktiviteteve sportive Në muajin korrik të vitit 2013 është filluar me përgatitjet për pjesëmarrje...

E përkrah KOMRA-n

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes, Koalicioni për KOMRA-n, në datën 21 shtator të vitit 2013 ka organizuar...

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.