KOMRA rrjeti i pajtimit

sarajevo-5

23.05.2017.

Janë mbledhur 39.604 nënshkrime përkrahëse themelimit të KOMRA-ës

Fushatat, Procesi Berlinit

Për dhjetë  ditë të kampanjës janë mbledhur 39.604 nënshkrime përkrahëse të themelimit të Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që  nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001. (KOMRA).

Të hënën me 22. Maj në Sarajevë 935 qytetarë e dhanë përkrahjen e tyre për themelimin e  Komisionit Rajonal, në Banja Llukë 802 , në Beograd (751) dhe Preshevë (150), gjithsej janë mbledhur 901, ne Prishtinë 898, në Zagreb 747. Peticionin në sajtin  recom.link  e kanë nënshkruar 5 persona.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.