KOMRA rrjeti i pajtimit

KOMRA proces 2006-2019

Konsultimet

Forumet për Drejtësinë Tranzicionale

Debatet_2006-2019

Institucionalizimi

Deklaratat_2006-2019

Raportet

Dokumentet

Mbështetje KOMRA

click for more

Fushatat

Fletëpalosjet

KOMRA për të ardhmen e të rinjve

Lajmet e fushatës_2009-2019

Vrapoj për KOMRA

Zëri i viktimave-KOMRA Forumet

Memorializmi_2006-2019

Artistët dhe KOMRA

Kritika dhe polemika

click for more

Mediat

Galeria

Intervistat_2006-2019

KOMRA në media_2006-2019

TV/radio emisionet

Video/Film

Drejtësia tranzicionale

Raportet për drejtësinë tranzicionale në vendet postjugosllave

Veçanërisht për KOMRA_2006-2019

Video/filmik produksioni i KOMRA

!Zëri Nismës për KOMRA

Lajmet_2006-2019

Mbështetje për KOMRA

Pasqyra e debatit publik rejonal

Dokumentimi i krimeve të luftës dhe burgjeve

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.