KOMRA rrjeti i pajtimit

KOMRA është udhërrëfyes për paqevendesit e ardhshëm

SARAJEVË, 27. qershor - KOMRA është udhërrëfyes për paqevendesit e ardhshëm dhe është e nevojshëm që marrëdhëniet në rajon janë ndërtuar në baza të shëndosha, respektin dhe hapjen tha kryebashkiaku i Sarajevës Alija Behmen në hapjen e Forumit ndërkombëtar për drejtësinë transicioinale në shtetet e ish-Jugosllavisë në Sarajevë.