KOMRA rrjeti i pajtimit

KOMRA është udhërrëfyes për paqevendesit e ardhshëm

SARAJEVË, 27. qershor - KOMRA është udhërrëfyes për paqevendesit e ardhshëm dhe është e nevojshëm që marrëdhëniet në rajon janë ndërtuar në baza të shëndosha, respektin dhe hapjen tha kryebashkiaku i Sarajevës Alija Behmen në hapjen e Forumit ndërkombëtar për drejtësinë transicioinale në shtetet e ish-Jugosllavisë në Sarajevë.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.