KOMRA rrjeti i pajtimit

Hazir Isuf Berisha

Pjesë nga video inçizimi i dëshmisë së Hazir Isuf Berishës Lënda: Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë...

Dëshmitari i mbrojtur 6

Pjesë nga video dëshmia e  dëshmitarit  të mbrojtur 6 Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori:...

Ded Krasniqi

Pjesë nga video dëshmia e Ded Krasniqit Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Gramsci Di...

Sadri Selca

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Sadri Selca  Lënda: Haradinaj (IT-04-84/T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori:...

Dëshmitari i mbrojtur 19

Pjesë  nga video dëshmia: dëshmitari i mbrojtur 19 Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Gramsci...

Beqir Krasniqi

Pjesë nga video dëshmia e Beqir Krasniqit Lënda: Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Silvia D’Ascoli...

Fedrije Xhafa

Pjesë nga video dëshmia e Fedrije  Xhafa Lënda: Vllastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Chester...

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.