Lajme

Avni Krasniqi

01.12.2017

Pjesë nga video dëshmia e Avni Krasniqit

Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: David Re

Gjykatësi: Alphons Orie, kryesuesi

Data e dëshmisë: 14.11.2007.

Dëshmitari Avni Krasniqi, një shqiptar i Kosovës nga Vranovci, komuna e Suharekës, ku ai vazhdon të jetonë edhe pas luftës. Në kohën e ngjarjeve, ai ishte polic ushtarak. Ai dëshmoi se gruanë Shqiptare Sanije Balaj e ka vrarë Idriz Gashi, komandant Podrimja, i cili ishte emëruar në këtë pozicion, Ramush Haradinaj. Ai dëshmoi gjithashtu se i akuzuari Idriz Balaj ka marrë trupin e Sanije Balajt dhe ka derguar në drejtim të panjohur. Dhoma gjyqësore konkludoi se i akuzuari nuk mund të mban përgjegjësin për pjesëtarët të tjer të UÇK-së, sepse nuk është vërtetuar prania e ndërmarrjes së përbashkët kriminale.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, korrik 2017.