KOMRA rrjeti i pajtimit

01.12.2017.

Avni Krasniqi

Pjesë nga video dëshmia e Avni Krasniqit

Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: David Re

Gjykatësi: Alphons Orie, kryesuesi

Data e dëshmisë: 14.11.2007.

Dëshmitari Avni Krasniqi, një shqiptar i Kosovës nga Vranovci, komuna e Suharekës, ku ai vazhdon të jetonë edhe pas luftës. Në kohën e ngjarjeve, ai ishte polic ushtarak. Ai dëshmoi se gruanë Shqiptare Sanije Balaj e ka vrarë Idriz Gashi, komandant Podrimja, i cili ishte emëruar në këtë pozicion, Ramush Haradinaj. Ai dëshmoi gjithashtu se i akuzuari Idriz Balaj ka marrë trupin e Sanije Balajt dhe ka derguar në drejtim të panjohur. Dhoma gjyqësore konkludoi se i akuzuari nuk mund të mban përgjegjësin për pjesëtarët të tjer të UÇK-së, sepse nuk është vërtetuar prania e ndërmarrjes së përbashkët kriminale.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, korrik 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.