Lajme

Dëshmitari i mbrojtur 6

21.11.2017

Pjesë nga video dëshmia e  dëshmitarit  të mbrojtur 6

Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Gramsci Di Fazio

Gjykatësi: Alphons Orie, kryesuesi

Data e dëshmisë: 01. 06. 2007.

Dëshmitari 6 i mbrojtur, një shqiptar nga Kosova, u ndalua për gjashtë javë në burg të UÇK-së në Jabllanicë. Ai dëshmon për torturat fizike që ai kishte vuajtur nga koha e burgosjes, 13.6.1998, si dhe keqtrajtimin e policit serb Nenad, shqiptarit Pal Krasniqi dhe një muslimani nga Zahaqi. Asnjë nga tre të përmendurit nuk ka mbijetuar paraburgimin në burgun e UÇK-së.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, maj 2017.