KOMRA rrjeti i pajtimit

21.11.2017.

Dëshmitari i mbrojtur 6

ICTY, Ramush Haradinaj, Zeri i vikctimave

Pjesë nga video dëshmia e  dëshmitarit  të mbrojtur 6

Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Gramsci Di Fazio

Gjykatësi: Alphons Orie, kryesuesi

Data e dëshmisë: 01. 06. 2007.

Dëshmitari 6 i mbrojtur, një shqiptar nga Kosova, u ndalua për gjashtë javë në burg të UÇK-së në Jabllanicë. Ai dëshmon për torturat fizike që ai kishte vuajtur nga koha e burgosjes, 13.6.1998, si dhe keqtrajtimin e policit serb Nenad, shqiptarit Pal Krasniqi dhe një muslimani nga Zahaqi. Asnjë nga tre të përmendurit nuk ka mbijetuar paraburgimin në burgun e UÇK-së.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, maj 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.