KOMRA rrjeti i pajtimit

Dëshmitari i mbrojtur 6

Pjesë nga video dëshmia e  dëshmitarit  të mbrojtur 6 Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori:...

Ded Krasniqi

Pjesë nga video dëshmia e Ded Krasniqit Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Gramsci Di...

Sadri Selca

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Sadri Selca  Lënda: Haradinaj (IT-04-84/T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori:...

Dëshmitari i mbrojtur 19

Pjesë  nga video dëshmia: dëshmitari i mbrojtur 19 Lënda: Haradinaj (IT-04-84-T) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Gramsci...

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.