KOMRA rrjeti i pajtimit

10.11.2017.

Dëshmitari i mbrojtur 62

ICTY, Ramush Haradinaj, Zëri i viktimave

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së SST7/62 

Lënda: Haradinaj (IT-04-84/T)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Philip Kearney

Gjykatësi: Alphons Orie, kryesues

Data e dëshmisë: 12. dhe 13.06.2007.

Dëshmitari i mbrojtur 62, një shqiptar i Kosovës, është njëra familjet të cilen UÇK-së, e ka dyshuar për bashkëpunim me policinë serbe. Ai dëshmoi për dëbimin e prindërve të tij në shtabin e UÇK-së në Gllogjan, me 12. korrik 1998, me urdhër të zëvendës komandantit të UÇK-së Rrustem Tetaj, kur për her të fundit i ka parë të gjallë.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, maj 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.