KOMRA rrjeti i pajtimit

Press RS: KOMRA-s fantazmagorike një milion euro

KOMISIONI EVROPIAN E FINANCON NJË PROJEKT TË DËSHTUAR

KOMRA-s fantazmagorike një milion euro

Komisioni Rajonal për vërtetimin e të së vërtetës mbi krimet e luftës në hapësirën e ish-Jugosllavisë ka përjetuar dështim, por edhe më tutje disponon me një buxhet më të madh se një milion euro.

Nisma për KOMRA futet në Strategjinë e zgjerimit dhe raportimet e Komisionit Evropian

Strategjia e zgjerimit vendos qëllime për periudhën e ardhshme kohore dhe përmbledhë progresin e kandidatëve për anëtarësim në Unionin Evropian. Raportet mbi përparimin janë shtojcë e Strategjisë së zgjerimit dhe në to organet e Komisionit Evropian vlerësojnë se sa shtetet kanë përparuar në integrimet evropiane. Këto dokumente i japin edhe një herë përkrahje Nismës për KOMRA si shumë të rëndësishme në lidhje me atë përparim

Përkrahja politike e Nismës për KOMRA në Mal të Zi

Mali i Zi padyshim ka treguar se njeh rëndësinë e Nismës për KOMRA gjë që është konfirmuar edhe me përkrahjen e themelimit të KOMRA-s nga ana e Kryetarit Fillip Vujanoviq përderisa kryeministri dr. Igor Llukshiq përkrahjen e tij e ka demonstruar edhe publikisht duke dhënë nënshkrimin për KOMRA.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.