WordPress database error: [Can't find file: './recomsaj_dev/wp_gglcptch_whitelist.frm' (errno: 2 - No such file or directory)]
RENAME TABLE `wp_gglcptch_whitelist` TO `wp_gglcptch_allowlist`

REKOM ~ KOMRA ~ RECOMICTY: Mbaje Vlastimir Gjorgjeviq në Burg - REKOM ~ KOMRA ~ RECOM ICTY: Mbaje Vlastimir Gjorgjeviq në Burg - REKOM ~ KOMRA ~ RECOM

KOMRA rrjeti i pajtimit

21.05.2019.

ICTY: Mbaje Vlastimir Gjorgjeviq në Burg

ICTY

BytyqiBrothers.org started this petition to Hon. Carmel Agius and 5 others

Më 17 qershor 2019, Vllastimir Gjorgjeviq, ish Ndihmës Ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MUP) dhe Shef i Departamentit të Sigurisë Publike (RJB) të MPB, do të jenë të ligjshëm për lirim të parakohshëm nga dënimi i tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryer gjatë luftës së Kosovës, të imponuar nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë (ICTY).

Ne, të nënshkruarit, kemi anëtarë të familjes të cilët kanë qenë të zhdukur për njëzet vitet e fundit. Të tjerë mes nesh kanë anëtarë të familjes që u vranë dhe u hodhën në varre masive të organizuara nga Gjorgjeviq.

Gjorgjeviq është përgjegjës për dhimbjen tonë. Ai ishte kryesisht përgjegjës për operacionet e mbulimit në fund të luftës. Gjatë gjykimit të tij, u zbulua se Gjorgjeviq këmbënguli që trupat të varroseshin në zona të caktuara. Kur kamionët famëkeq frigorifer ishin plot, ai urdhëroi ato ekstra. Ai gjithashtu urdhëroi që të shkatërroheshin së paku një kamion (përfundimisht në Petrovo Selo). Siç deklaroi Dhoma e Apelit e ICTY-së, “Vlastimir Đorđević ishte pika fillestare dhe primare e kontaktit për të dy shefat [rajonalë të PJP] [që kryen operacionet mbuluese]”. Në pjesën më të madhe, operacionet e mbulimit ishin ideja e tij dhe ICTY e mbajtën përgjegjësinë penale për të gjitha operacionet e fshehura dhe varrezat masive që ishin të njohura në kohën e aktakuzës së tij.

Ka ende 1,654 persona të zhdukur nga lufta, prej të cilëve 1,092 janë shqiptarë dhe 562 janë serbë dhe romë. Ndjenja e zakonshme dikton që ekzistojnë varre masive shtesë.

Ne jemi të bindur se Gjorgjeviq e di se ku janë varrosur shumë nga të dashurit tanë.

Deri sa ai të zbulojë prova të tilla, atij nuk duhet t’i jepet lirim i parakohshëm. “Demonstrimi i rehabilitimit” dhe “bashkëpunimi substancial” me Zyrën e Prokurorit janë konsiderata të rëndësishme kur bëjnë këtë përcaktim sipas Rregullës 151 të Rregullës së Procedurës dhe Provave të Mekanizmit.

Ne kemi kërkuar me dëshpërim për baballarët, nënat, vëllezërit, motrat, bijtë dhe bijat tona. Gjorgjeviq gjithashtu ka përgjegjësi primare në raste të tjera, siç janë vrasjet e vëllezërve Bytyqi. Gjorgjeviq na pengon të gjejmë paqe. Prokurori Bramertz dhe Zyra e Prokurorit kanë ndërmarrë një sërë hapash për të caktuar përparësitë në kërkimin e personave të zhdukur dhe për t’i mbajtur përgjegjësit për operacionet mbuluese të përgjegjshme nëpërmjet institucioneve kombëtare. Si një orkestrues kryesor i operacioneve të mbulimit, Gjorgjeviq i detyrohet Zyrës së Prokurorit të bashkëpunojë plotësisht në këto përpjekje.

Përveç kësaj, ai vetëm mund të tregojë rehabilitimin e vërtetë duke ndihmuar në gjetjen e varreve të tjera masive. Derisa të bashkëpunojë në hetimet e vazhdueshme dhe në kërkim të varreve masive, Vllastimir Gjorgjeviq nuk duhet të lirohet.