KOMRA rrjeti i pajtimit

Mapa (ICTY, 17.07.2002.)
Mapa_PW-K-32_ICTY_20020717

13.10.2017.

Dëshmitari i mbrojtur K-25

Dëshmitari i mbrojtur K-25, Geoffrey Nice, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, Glas žrtava, Haški Tribunal, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovë 1999, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policia e Serbisë, Policija Srbije, RECOM, REKOM, Richard May, Sllobodan Millosheviç, Slobodan Milošević, Ushtria Jugosllave, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Jugoslavije, Zëri i viktimave

Dëshmitari i Mbrojtur K-25 ishte anëtar i Njësisë Speciale të Policisë më 25 mars 1999. mori pjesë në luftimet me UÇK-në dhe evakuimin e civilëve shqiptarë të Kosovës në Krushë të Vogël.

Ështja e Prokurorit kundër Slobodan Millosheviç u përfundua pas vdekjes së të akuzuarit në 11 mars 2006. vit, pa mundësinë e marrjes së një aktgjykimi i cili do të përcaktonte përgjegjësinë penale.

 

Lënda: Milošević (IT-02-54) Sllobodan Millosheviç

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Geoffrey Nice

Gjykatësi Richard May, kryesues

Data e dëshmisë: 09.07.2002.

 

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë

Dëshmitari K-25 ka qenë pjesëtarë i Njësive të Posaçme të Policisë (NJPP) së MPB-së së Serbisë. Në vitin 1998 ka qenë gjashtë herë në Kosovë, kurse në vitin 1999 njëherë. Dëshmitari, gjatë bombardimeve të NATO-s ka qenë në përbërje të çetës së shtatë të Detashmentit 23 të NjPP, prej gjithsejtë dhjetë. Në secilën çetë kanë qenë prej 150 deri 180 pjesëtarë. Çeta e tij ka qenë e sistemuar në linjën prej fshatit Xërxë/Zrze deri në Krushë e Vogël/Mala Kru­ša, në rrugën Gjakovë/Đako­vi­ca – Prizren.

“Në fillim të operacionit, civilët kanë qenë në atë zonë, kurse ngaqë ka rezultuar deri te konflikti midis neve dhe UÇK-së, civi¬lët do të tërhiqen sipas linjave të komunikimit dhe rrugës midis Gjakovës dhe Pejës (Peć).”

“Ai ka kërkuar që t’ia dorëzojmë të gjithë meshkujt, gjë që unë e kam refuzuar. Ka rezultuar deri te grindja midis ne të dyve, pas së cilës ai ka shkuar.”

“Tre anëtarë të MPB-së lokale janë përpjekur për ta plaçkitur grupin e refugjatëve, që ishte në lëvizje në kolonë. Komandanti  i çetës sonë, i cili ka qenë në shënjestër të tre policëve, ka qenë i detyruar të theksoj shenjat e paletës së tij. Kur jemi afruar dhe i kemi karikuar pushkët në drejtim të tyre, ata tre policë janë tërhequr dhe megjithëkëtë nuk ia kanë dalë për të bërë atë që kishin ndërmend.”

 

Transkript i dëshmisë (anglisht): Link

 

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA korrik, 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.