KOMRA rrjeti i pajtimit

20.10.2017.

Beqir Krasniqi

ICTY, Vllastimir Gjorgjeviq, Zeri i vikctimave

Pjesë nga video dëshmia e Beqir Krasniqit

Lënda: Gjorgjeviq (IT-05-87/1)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Silvia D’Ascoli

Gjykatësi: Kevin Parker, kryesues

Data e dëshmisë: 12. dhe 15.06.2009.

Beqir Krasniqi, një shqiptar i Kosovës nga fshati  Pastasel, komuna e Rahovecit, i lindur në vitin 1939, një bujk. Ai dëshmoi për sulmin e forcave serbe në fshat, më 31. mars 1999. Në fshatin  Pastasel më 26. mars kanë mbërritur refugjatë nga vende  tjera dhe janë vendosur nëpër shtëpi private dhe në shkollën e fshatit. Kur, më 31. mars, tanket rrethuan fshatin, fshatarët janë tubuar dhe është urdhëruar ndarja e grave dhe fëmijëve nga burrat. Gratë u urdhëruan të shkonin në Shqipëri, kurse 106 burra të moshës 16 deri 90 vjet u vranë.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, korrik 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.