KOMRA rrjeti i pajtimit

Beqir Krasniqi

Pjesë nga video dëshmia e Beqir Krasniqit Lënda: Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Silvia D’Ascoli...

Fedrije Xhafa

Pjesë nga video dëshmia e Fedrije  Xhafa Lënda: Vllastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Chester...

Shukri Gerxhaliu

Pjesë nga video dëshmia e Shukri Gerxhaliut Lënda: Vllastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Priya...

Shyhrete Berisha

Pjesë nga video dëshmia e Shyhrete Berisha Lënda: Vllastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Priya...

Lutfi Ramadani

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Lutfi Ramadanit Lënda: Vlastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)...

Saranda Bogujevci svedoči na Forumu za tranzicionu pravdu (Foto: Inicijativa za REKOM)

Saranda Bogujevci

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Saranda Bogujevcit Lënda:Vlastimir Gjorgjeviq (IT-05-87) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori:...

Lizane Malaj

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Lizane Malaj Lënda:Vlastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1) Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) Prokurori: Matthias...

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.