KOMRA rrjeti i pajtimit

17.08.2017.

Lutfi Ramadani

ICTY, Vllastimir Gjorgjeviq, Zeri i vikctimave

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Lutfi Ramadanit

Lënda: Vlastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Tove Nilsen

Gjykatësi: Kevin Parker, kryesues

Data e dëshmisë: 16.02.2009.

Lutfi Ramadani, një shqiptar i Kosovës nga Krusha e Vogël , i lindur në vitin 1944, i martuar, baba i katër fëmijëve prej të cilëve dy kanë vdekur  më 26. mars 1999. Atë ditë, policia serbe ka granatuar fshatin dhe ka djegur shtëpitë shqiptare, numëri më i madhë i fshatarëve është fshehur në shtëpin Sejdi Batushës. Policia serbe ka hyrë në oborrin e kësaj shtëpie,ka urdhëruar ndarjen e burrave nga gratë ,dhe 109 burra, ndër të cilët ishin djem të moshës 13 dhe 14 vjet, janë mbyllur në një shtall. Të gjithë janë vranë dhe djegur.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, prill 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.