KOMRA rrjeti i pajtimit

04.10.2017.

Shukri Gerxhaliu

ICTY, Vllastimir Gjorgjeviq, Zeri i vikctimave

Pjesë nga video dëshmia e Shukri Gerxhaliut

Lënda: Vllastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Priya Gopalan

Gjykatësi: Kevin Parker, kryesues

Data e dëshmisë:02.04.2009.

Shukri Gerxhaliu, mjek, shqiptar i Kosovës, ka lindur në vitin 1953, në fshatin Studime e Poshtme pranë Vushtrrisë. Ai dëshmoi për vrasjen e njerëzve në një autokolonë me rreth 40.000 refugjatë e cila ka lëvizur në drejtim të Vushtris, pas 2. maj të vitit 1999 forcat serbe granatuan fshatrat për rreth.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, korrik 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.