KOMRA rrjeti i pajtimit

31.07.2017.

Lizane Malaj

ICTY, Vllastimir Gjorgjeviq, Zeri i vikctimave

Pjesë e video inçizimit të dëshmisë së Lizane Malaj

Lënda:Vlastimir Gjorgjeviq (IT-05-87/1)

Gjykata: Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY)

Prokurori: Matthias Neuner

Gjykatësi: Kevin Parker, kryesues

Data e dëshmisë: e mërkurën 10.02.2009.

Lizane Malaj, një shqiptare e Kosovës nga fshati Guskë, komuna e Gjakovës, e  lindur në vitin 1963. Pas marteses ka jetuar në fshatin Korenicë. Nëna e pesë fëmijëve. Ajo dëshmon për vrasjen e banorve nga fshati Korenicë, kur ajo humbi pesë anëtarët e familjes së saj, dhe për dëbimin e grave dhe të fëmijëve nga ky dhe fshatrat për rreth. Pjestarët e ushtrisë dhe policisë serbe kanë hyrë në fshat.

Produkcioni: Koalicioni për KOMRA, mars 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.