KOMRA rrjeti i pajtimit

beograd-1

22.05.2017.

Për një javë janë mbledhur 27.357 nënshkrime përkrahëse së themelimit të KOMRA-ës

Fushatat, Procesi Berlinit

Për një javë të kampanjës përkrahëse se themelimit të  Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe për shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001. (KOMRA),e kanë nënshkruar 27.357 qytetarë të shteteve nga rajoni.

Të premten në Sarajevë  (1200)qytetar e dhanë përkrahjen e tyre për themelimin e Komisionit Rajonal ,  në Beograd (904) dhe në Novi Pazar (103) janë mbledhur 1.007 nënshkrime,  në Banja Llukë (950), në Prishtinë (944 ) dhe në Zagreb (172). Peticionin në sajtin  recom.link  e ka nënshkruar  23 persona.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.