KOMRA rrjeti i pajtimit

Slika za kampanje

20.03.2020.

E përkrah KOMRA-n

Fushatat

Podrzavam REKOM-bilbord

 

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes, Koalicioni për KOMRA-n, në datën 21 shtator të vitit 2013 ka organizuar aksionin e rrugës „E përkrah KOMRA-n“ në Banja Llukë, Sarajevë, Beograd, Lubjanë, Podgoricë, Prishtinë, Zagreb dhe Shkup. Aktivistët e Koalicionit për KOMRA i kanë shpërndarë mbi 3,000 fletushka „E përkrah KOMRA-n“ dhe i kanë mbledhur 783 nënshkrime të qytetarëve për themelimin e KOMRA-s. Ky ka qenë një rast që aktivistët e Koalicionit për KOMRA t’i informojnë qytetarët se është mbajtur takimi i parë i kryetarëve të shteteve të rajonit për KOMRA-n (6 shtator i vitit 2013), se të gjithë i kanë përkrahur nenet e Statutit të KOMRA-s (13 dhe 14) mbi qëllimet dhe detyrat, por se anëtari i tretë i Presidencës i B dhe H (nga Republika Srpska) dhe kryetari i Sllovenisë ende nuk i kanë emëruar të dërguarit e tyre personal. Në Sarajevë, aksioni është mbajtur në kuadër të „Javës së ndërtimit të paqes“; në Shkup, një ditë më herët, avokuesja publike, prof. dr Biljana Vankovska dhe i QHKP kanë mbajtur konferenca për gazetarë, në të cilat mbi Nismën për KOMRA kanë folur si për një instrument për ndërtimin e paqes, derisa në Podgoricë qytetarët i kanë shkruar mesazhet e paqes dhe të përkrahjes për themelimin e KOMRA-s si instrument për krijimin e paqes.

Fletëpalosjet

Koalicioni për KOMRA organizon aktivitet rrugor E mbështes KOMRA-n

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.