Lajme

Më shumë se 42.000 qytetarë e përkrahen themelimin e KOMRA-ës

Përkrahjen për themelimin e Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001 e dhanë 42.078 qytetarë nga të gjitha shtetet në rajon për njëmbëdhjetë ditë të kampanjës.

Të martën me 23. maj ne Banja Llukë 590 qytetarë e përkrahen themelimin e Komisionit Rajonal , në Prishtinë 511, Zagreb 503, Beograd 419 dhe në Sarajevë 400. Peticionin në sajtin recom.link e kanë nënshkruar 51 persona.