KOMRA rrjeti i pajtimit

pristina-1

24.05.2017.

Më shumë se 42.000 qytetarë e përkrahen themelimin e KOMRA-ës

Fushatat, KOMRA, Procesi Berlinit

Përkrahjen për themelimin e Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që  nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001 e dhanë 42.078 qytetarë nga të gjitha shtetet në rajon për njëmbëdhjetë  ditë të kampanjës.

Të martën  me 22. maj ne Banja Llukë 590 qytetarë e përkrahen themelimin e  Komisionit Rajonal, në Prishtinë 511,  Zagreb 503, Beograd 419 dhe, në Sarajevë 400. Peticionin në sajtin  recom.link  e kanë nënshkruar 51 persona.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.