KOMRA rrjeti i pajtimit

pristina-1

24.05.2017.

Më shumë se 42.000 qytetarë e përkrahen themelimin e KOMRA-ës

Fushatat, KOMRA, Procesi Berlinit

Përkrahjen për themelimin e Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që  nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001 e dhanë 42.078 qytetarë nga të gjitha shtetet në rajon për njëmbëdhjetë  ditë të kampanjës.

Të martën  me 22. maj ne Banja Llukë 590 qytetarë e përkrahen themelimin e  Komisionit Rajonal, në Prishtinë 511,  Zagreb 503, Beograd 419 dhe, në Sarajevë 400. Peticionin në sajtin  recom.link  e kanë nënshkruar 51 persona.