KOMRA rrjeti i pajtimit

visegrad

22.05.2017.

Deri tani më shumë se 31.500 qytetar e përkrahen themelimin e KOMRA-ës

Fushatat, Procesi Berlinit

Për tetë ditë të kampanjës përkrahëse së themelimit të Komisionit Rajonal për përcaktimin e fakteve për krime lufte dhe për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut që kanë ndodhur në territorin e ish RSFJ-së që nga periudha 1. janar 1991 deri me 31.dhjetor 2001. (KOMRA),e kanë nënshkruar  31.520 qytetarë të shteteve nga rajoni.

Të shtunën me 20.maj në Beograd (702), Preshevë (400), Nish (336), Novi Sad (200) dhe Novi Pazar (79) janë mbledhur 1.717 nënshkrime, ne Banja Llukë (843) qytetarë e dhanë përkrahjen e tyre  për themelimin e Komisionit Rajonal, në Sarajevë 730, në Prishtinë 714, në Zagreb 150.   Peticionin në sajtin  recom.link  e ka nënshkruar 9 persona.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.