KOMRA rrjeti i pajtimit

pristina-18-05-2017

14.06.2017.

Gjatë fushatës janë mbledhur 52.919 nënshkrime përkrahëse të themelimit të KOMRA-s në kuadër të Procesit të Berlinit

Fushatat, KOMRA, Procesi Berlinit

Themelimin e  Komisioni rajonal për vërtetimin e  fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në ish-Jugosllavi që nga 1 janari 1991 deri më 31 dhjetor 2001 (KOMRA) në kuadër të  procesit të Berlinit  e përkrahën 52.919 qytetarë të vendeve të rajonit.

Gjatë fushatës rajonale në muajin maj, peticionin për marrëveshjen e liderëve të vendeve post-jugosllave në kuadër të procesit të Berlinit për themelimin e KOMRA-s, në Serbi e nënshkruan 13.728 qytetarë, Sarajevë 12.401, Prishtinë 11.683, Banja Llukë 9.263 dhe 5.621 në Kroaci.  Peticionin në recom.link  e nënshkruan  223 persona.

Qëllimi i fushatës ka qenë njohja e qytetarëve me obligimet e politikanëve në rajon, të cilat burojnë nga deklarata e kryesuesve të samitit të Berlinit (2014), Vjenës (2015) dhe Parisit (2015), e që kanë të bëjnë me „hapat konkret të liderëve politik të Ballkanit Perëndimor ndaj pajtimit të qëndrueshëm në rajon.“

Qytetarët e vendeve post-jugosllave presin nga udhëheqësit e tyre që ta mbështesin përfshirjen e nismës për themelimin e “KOMRA–s Komisionit Rajonal që ka për detyrë vërtetimin e fakteve për të gjitha viktimat e krimeve të luftës dhe shkeljeve të tjera të rënda të të drejtave të njeriut në ish-Jugosllavi gjatë periudhës 1991-2001” në rendin e ditës të konferencës së ardhshme mbi Ballkanin Perëndimor, në Trieshtë me datën 12.07.2017 dhe të ndërmarrin hapa konkrete për t’u arritur dhe nënshkruar marrëveshja zyrtare për themelimin e KOMRA-s në konferencën e ardhshme, të planifikuar në vitin 2018.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.