REKOM mreža pomirenja

Silence Enshrined / Šutnja u kamenu (Izvor: EUI/Max Bergholz)

Šutnja u kamenu

Tokom dva zastrašujuća dana početkom septembra 1941. godine život blizu dvije hiljade muškaraca, žena i djece oduzele su njihove komšije u Kulen-Vakufu, maloj ruralnoj zajednici na današnjoj granici između sjeverozapadne Bosne i Hrvatske.

Pročitaj više

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.