REKOM mreža pomirenja

stepanovic_youtube_2021_cover

27.07.2023.

Stepanović, Ivana (2021) Youtube kao novi sajt za političke debate: nove mogućnosti za pomirenje u zemljama bivše Jugoslavije

akademski radovi, Pomirenje, Reconciliation

O autorki

Ivana Stepanović (Srbija) je naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja od 2014. godine. Doktorirala je antropologiju na Univerzitetu u Beogradu, magistrirala ljudska prava i demokratiju u Jugoistočnoj Evropi na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji, diplomirala je filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Njena prethodna istraživanja fokusirana su na pitanje privatnosti u kontekstu digitalnih tehnologija. Trenutno je uglavnom zainteresovana za pitanja privatnosti i bezbednosti na internetu, ulogu novih medija u političkim, kulturnim i ekonomskim promenama, posebno u Jugoistočnoj Evropi, ulogu algoritama u kontroli interneta i uticaj digitalnog nadzora na svakodnevni život. Takođe je zainteresovana za teme koje se tiču privatnosti i bezbednosti u zatvorima i uloge digitalnih tehnologija u transformaciji rada.

 

Apstrakt

Internet i društveni mediji radikalno su promenili tradicionalnu podelu između privatnog i javnog uvođenjem novih virtualnih prostora. To stvara mogućnost kreiranja različitih polu-privatnih i polu-javnih odeljaka koji su omogućili pojavu “kulture učešća” koja uvezuje kreatore i njihovu publiku pri čemu svi i proizvode i konzumiraju. Istraživanje digitalne etnografije opisano u ovom radu istražuje kulturu uticaja u bivšoj Jugoslaviji kako bi otkrilo specifične narative pomirenja i otkrilo kako društveni mediji potencijalno mogu doprineti normalizaciji odnosa između različitih etničkih grupa u regionu.

Ključne reči: digitalna etnografija, bivša Jugoslavija, influenseri, prozumenti, društveni mediji

II.2021/WP02

 

Prezumite rad

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.