REKOM mreža pomirenja

Koalicija za REKOM je mreža organizacija civilnog društva (OCD) iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje REKOM-a – Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji bivše SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine.

Koalicija za REKOM je formirana 28. oktobra 2008. godine u Prištini na Kosovu, u okviru Četvrtog foruma za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama, odlukom 100 organizacija i udruženja koji su učestvovali na forumu – nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, organizacija mladih, udruženja porodica nestalih i udruženja bivših logoraša. Od tada je Koalicija za REKOM okupila 2050 nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, udruženja logoraša, udruženja izbeglica, udruženja porodica nestalih, umetnika, pisaca, pravnika i drugih istaknutih intelektualaca koji zagovaraju ideju da zemlje nastale na teritoriji bivše Jugoslavije formiraju regionalnu komisiju čiji je zadatak da utvrdi činjenice o onome što se dogodilo u neposrednoj prošlosti.

Koalicijom za REKOM upravlja Skupština članova i članica Koalicije. Tehničku i stručnu podršku Koaliciji pruža Regionalni savet, koji čine pokretačice Inicijative REKOM, Nataša Kandić i Vesna Teršelič, i predstavnici OCD koje učestvuju u projektu REKOM. Projektom rukovodi Nataša Kandić. Regionalni savet je takođe odgovoran za sprovođenje zaključaka Skupštine Koalicije za REKOM. Za političko zagovaranje su nadležni javni zagovarači i zagovaračice: prof. dr Žarko Puhovski (Hrvatska), prof. dr Zdravko Grebo (BiH), dr Židas Daskalovski (Makedonija), novinari, Adriatik Kelmendi (Kosovo), Dženana Karup Druško (BiH), Dinko Gruhonjić (Srbija) i Duško Vuković (Crna Gora), Dino Mustafić (pozorišni reditelj) i Nataša Kandić (aktivistkinja u oblasti ljudskih prava).

Statut Koalicije za REKOM

Tela Koalicije za REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.