REKOM mreža pomirenja

Koalicija za REKOM je mreža organizacija civilnog društva (OCD) iz postjugoslovenskih zemalja koje se zalažu za osnivanje REKOM-a – Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji bivše SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine.

Koalicija za REKOM je formirana 28. oktobra 2008. godine u Prištini na Kosovu, u okviru Četvrtog foruma za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama, odlukom 100 organizacija i udruženja koji su učestvovali na forumu – nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, organizacija mladih, udruženja porodica nestalih i udruženja bivših logoraša. Od tada je Koalicija za REKOM okupila 2050 nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, udruženja logoraša, udruženja izbeglica, udruženja porodica nestalih, umetnika, pisaca, pravnika i drugih istaknutih intelektualaca koji zagovaraju ideju da zemlje nastale na teritoriji bivše Jugoslavije formiraju regionalnu komisiju čiji je zadatak da utvrdi činjenice o onome što se dogodilo u neposrednoj prošlosti.

Koalicijom za REKOM upravlja Skupština članova i članica Koalicije. Tehničku i stručnu podršku Koaliciji pruža Regionalni savet, koji čine pokretačice Inicijative REKOM, Nataša Kandić i Vesna Teršelič, i predstavnici OCD koje učestvuju u projektu REKOM. Projektom rukovodi Nataša Kandić. Regionalni savet je takođe odgovoran za sprovođenje zaključaka Skupštine Koalicije za REKOM. Za političko zagovaranje su nadležni javni zagovarači i zagovaračice: prof. dr Žarko Puhovski (Hrvatska), prof. dr Zdravko Grebo (BiH), dr Židas Daskalovski (Makedonija), novinari, Adriatik Kelmendi (Kosovo), Dženana Karup Druško (BiH), Dinko Gruhonjić (Srbija) i Duško Vuković (Crna Gora), Dino Mustafić (pozorišni reditelj) i Nataša Kandić (aktivistkinja u oblasti ljudskih prava).

Statut Koalicije za REKOM

Tela Koalicije za REKOM