REKOM mreža pomirenja

stef

01.11.2016.

Ako je pomirenje odgovor, da li postavljamo prava pitanja?

Pomirenje, Specijalno za REKOM, Stef Jansen

Piše: Stef Jansen

 
REZIME: Ovaj tekst kritički ispituje normativne i liberalne pretpostavke koje se najčešće nalaze u temelju naučnih, aktivističkih i političkih poziva na pomirenje u Bosni i Hercegovini. Moja sugestija je da bi trebalo, umesto da merimo kako ono napreduje, da se zapitamo čije se to pomirenje želi: između koga, za koga i zašto? Koja važna alternativna pitanja su ostala nepostavljena i koji latentni odgovori se ignorišu, a njihov značaj umanjuje? S tim u vezi posebnu pažnju posvećujem načinima na koje liberalni diskurs pomirenja ima tendenciju da depolitizuje pitanja pravde.

 

Uvod

Najčešći problemi u temelju naučnih, aktivističkih i političkih pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu BiH) pretpostavljaju normativnu, liberalnu koncepciju međunacionalnog pomirenja: „Kako pomiriti ljude u BiH?“ ili „Kako napreduje pomirenje u BiH?“. Urgentnost sa kojom su takvi problemi i zabrinutosti formulisani, kao i njihova vidljivost u javnim sferama, domaćoj i spoljnim, reflektuje programske i finansijske prioritete strane intervencije. Još od 1996. godine, kada sam i započeo svoje etnografsko istraživanje u postjugoslovenskim državama – prvo u Srbiji, zatim u Hrvatskoj i na kraju u BiH, gde sam uglavnom i radio tokom protekle decenije – sve vreme osećam nelagodnost u vezi sa tim prioritetima, iako u nekoliko navrata ipak jesam aktivno učestvovao u inicijativama koje bi mogle da se klasifikuju kao rad na pomirenju. Nije u pitanju samo to što načini na koje se pomirenje promoviše istovremeno zahtevaju umanjivanje značaja ratnog bola, besa i želje za osvetom na meni teško prihvatljiv način, već što sam oduvek osećao da takav pristup zapravo predstavlja specifičan, veoma problematičan i depolitizujući liberalni politički projekat. Stoga, iako imam simpatija za iskrene i plemenite namere mnogih ljudi koji rade na međunacionalnom pomirenju – a ponekad sam im se u takvim naporima i pridruživao – već dugo osećam nelagodnost u pogledu dugoročnih implikacija takvih inicijativa na politiku pravde koje sam tokom svog rada primetio, ne samo u BiH, već i izvan nje.

Kao što reč „osećam“ koju sam upotrebio u tekstu iznad i sugeriše, moje angažovanje na ovim pitanjima je bilo ograničeno na prilično neartikulisanom nivou. Kao prvo, ne mogu da pretendujem ni na kakvu stručnost u oblasti pravde ili pomirenja, a ni moja etnografska istraživanja – o antinacionalizmu, o domu i raseljavanju, o pamćenju i zaboravljanju posle perioda nasilja, o poimanju muškosti, o granicama i državnosti – nikada nisu bila eksplicitno fokusirana ni na jednu od te dve oblasti. Isto tako, bar kada je reč o pitanjima pravde, ne mogu da tvrdim da govorim u ime ljudi iz postjugoslovenskih država, pa čak ni ljudi iz BiH. Zapravo, sa sigurnošću mogu da kažem da veoma malo ljudi iz tog regiona, kao i veoma mali broj učesnika u mojim istraživanjima, deli moje interesovanje za eksplicitno političku dimenziju pravde, kao i moj lični politički stav da bi aktivna politizacija i oživljavanje ideološke debate doprineli pravednijoj budućnosti. Ovo dovodi do drugog razloga zbog kog ove probleme nikada do sada nisam eksplicitno artikulisao: kao što ćemo videti, lokalna politika, odnosno politika, ima izuzetno lošu reputaciju u regionu i bilo kakvo vezivanje politike i aktivističkih napora na izgradnji bolje budućnosti, uključujući i projekte koji teže međunacionalnom pomirenju, za nju će verovatno biti smrtni greh. Insistiranje na repolitizaciji u takvom kontekstu bi možda donelo više štete nego koristi. U svakom slučaju, svaki pomen politike u BiH izaziva takvu ključajuću ogorčenost da se postavlja pitanje da li je uopšte moguće spasti bar deo tog pojma kada ga razdvojimo od konotacije ljigavog univerzuma kojim vladaju cinične, korumpirane i interesne igre moći.

 

Ovde možete pročitati ceo tekst

 
Stef Jansen je predavač na Katedri za društvenu antropologiju Univerziteta u Mančesteru. Autor je knjige “Yearnings in the Meantime: “Normal Lives” and the State in a Sarajevo Apartment Complex”, Oxford: Berghahn, 2015.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.