REKOM mreža pomirenja

 

Partnerske organizacije Koalicije za REKOM

Fond za humanitarno pravo, Srbija

Fond za humanitarno pravo Kosovo

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Hrvatska

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj

Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS)

Centar za istraživanje i kreiranje politika, Makedonija

Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu, Bosna i Hercegovina

Centar za građansko obrazovanje, Crna Gora

Centar za istraživanje religije, politike i društva, Srbija