REKOM mreža pomirenja

Silence Enshrined / Šutnja u kamenu (Izvor: EUI/Max Bergholz)
Silence-Enshrined_Max-Bergholz

17.09.2020.

Šutnja u kamenu

Concordia University, Drugi svetski rat, Friedrich Ebert Stiftung, Konferencije, Kulen-Vakuf 1941, Max Bergholz, Oštra Nula, Pomirenje, Ratni zločini, Silence Enshrined, Šutnja u kamenu, UDIK - Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije

Šutnja u kamenu naslov je odlične, veoma zanimljive i inspirativne video-priče, smještene u malom mjestu Kulen-Vakufu, koju je na Konferenciji: Uloga spomenika u kulturi sjećanja prikazao poznati istoričar Max Bergholz sa Univerziteta u Montrealu.

Izvor: YouTube/FES BiH

Autor priča o tome kako su tokom dva zastrašujuća dana početkom septembra 1941. godine živote blizu dvije hiljade muškaraca, žena i djece oduzele njihove komšije u Kulen-Vakufu, maloj ruralnoj zajednici na današnjoj granici između sjeverozapadne Bosne i Hrvatske. To bezumlje – u kojem su žrtve kasapljene poljoprivrednim alatkama, utapane u rijeci i bacane u duboke okomite jame – bilo je vrhunac lokalnih pokolja koji su započeli ranije tog ljeta.

Kako je nekada mirna multietnička zajednica potonula u ekstremno nasilje, šta izaziva nasilje među zajednicama, kako takvo nasilje među komšijama utiče na njihove identitete i odnose, kako do pomirenja, pitanja su koja propituje Bergholz.

Uživajte u ovoj fantastičnoj video-priči kao što su je u jednom dahu slušali i gledali učesnici konferencije, koju 9. i 10. septembra 2020. organizujemo sa našim partnerskim organizacijama Udruženjem za društvena istraživanja i komunikacije i UG „Oštra nula“.

 

Video prilog: Nikola Novaković

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.