РЕКОМ мрежа за помирување

Семејства на жртвите, семејствата на исчезнатите, ветерани, инвалиди на војната-Пеќ/Pejë, Косово-28.01.2010.

Локални консултации со семејствата на жртвите, здруженијата на семејствата на исчезнатите, ветераните на војната, воените инвалиди, здруженијата на семејствата на...

Прочитај повеќе