РЕКОМ мрежа за помирување

08.05.2010.

Локална заедница-Сомбор, Србија-08.05.2010.

2010, Локални заедници, локални консултации, Србија

Консултации со локална заедница за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите со локална заедница за основање на РЕКОМ се одржаа во зградата на Собранието на градот Сомбор. Консултациите ги организираше Oтворен лицеј, невладина организација од Сомбор. Собирот го отвори Гојко Мишковиќ (Oтворен лицеј, Сомбор), а присуствуваа 25 учесници. Свое видување Зошто РЕКОМ  изнесе Zsuzsanna Szerencses, новинарка од Нови Сад, a Сандра Орловиќ (Фонд за хуманитарно право) го претстави дотогашниот тек на консултативниот процес за моделот на РЕКОМ и ја водеше дискусијата за моделот на РЕКОМ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi i mišljenja

Transkripti