REKOM omrežje sprave

08.05.2010.

Lokalna skupnost – Sombor, Srbija – 08. 05. 2010

2010

Konzultacije z lokalno skupnostjo o Iniciativi za ustanovitev REKOM-a

Konzultacije z lokalno skupnostjo o ustanovitvi REKOM-a so potekale v stavbi Skupščine mesta Somborja. Konzultacije je organiziral Odprti licej, nevladna organizacija iz Somborja. Na srečanju, ki ga je odprl Gojko Mišković (Odprti licej, Sombor) je bilo 25 udeležencev. Svoje videnje Zakaj REKOM je predstavila Zsuzsanna Szerencses, novinarka iz Novega Sada, Sandra Orlović (Fond za humanitarno pravičnost) pa je predstavila dosedanji potek konzultativnega procesa o modelu REKOM in vodila diskusijo o modelu REKOM.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Predlozi i mišljenja

Transkripti

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.