REKOM omrežje sprave

Cilj Posvetovalnega procesa je od začetka ustvarjanje javne platforme, na kateri bodo žrtve in predstavniki civilne družbe predstavili svoje potrebe v zvezi s kršitvami človekovih pravic in krivicami, ki so se zgodile v preteklosti. Drugi, enako pomemben, cilj je krepitev podpore za sprejemanje iniciative o regionalnem pristopu pri ugotavljanju dejstev o vojnih zločinih, da bi imela podporov vseh državah v regiji, tako od državljanov kot od oblasti. Tretji cilj je izgradnja modela Regionalne komisije (REKOM).
Konzultacije so urejene po štirih parametrih: Regionalne/nacionalne/lokalne konzultacije, Leto izvedbe, Država, Skupina/tip udeležencev (prosvetna srenja, veterani, družine pogrešanih, pravniška srenja, itd). Lahko jih preiskujete/urejate po katerem koli od teh parametrov s klikom na tage v levom vogalu naslova konzultacije.
Na bosansko/hrvaško/srbsko/črnogorski strani spletne strani lahko najdete celotno dostopno gradivo, medtem ko je v ostalih jezikih največkrat dostopen samo kratek opis dogodka. Pregled vseh organiziranih dogodkov od začetka Procesa REKOM do danes je dostopen tu.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.