REKOM omrežje sprave

04.11.2010.

Posvet s verskimi skupnostmi in cerkvami o Pobudi za ustanovitev REKOM-Sarajevo, BiH-04.11.2010.

Regionalni posvet s predstavniki verskih skupnosti in cerkev sta organizirala združenje BH novinarji in Center za informativno-pravno pomoč, oba člana Koalicije za REKOM iz BiH. Srečanja se je udeležilo 51 oseb – cerkveni dostojanstveniki, predstavniki verskih skupnosti, nevladnih organizacij in akademskih institucij. Med udeleženci so bili tudi opazovalci iz veleposlaništev Makedonije in Hrvaške ter iz mednarodnih organizacij – UNDP, Misije OSCE v BiH, Delegacije Evropske komisije v BiH.

Zaradi organizacijskega spodrsljaja se posveta niso udeležili predstavniki s Kosova in tudi ne predstavniki SPC iz Srbije in s Kosova ter Katoliške cerkve iz Hrvaške. Organizator je bil prisiljen zaprositi predstavnika ČPC metropolita Mihaila, da se zaradi pogojevanja predstavnikov SPC in Katoliške cerkve ne udeleži srečanja. Med razpravo je prevladovala podpora ustanovitvi REKOM, potekala pa je v izredno strpnem duhu in dobrem, konstruktivnem ozračju, kar govori o resnični potrebi cerkev in verskih skupnosti, da sodelujejo pri tem procesu. Mediji so pokazali veliko zanimanje za posvet, ki ga je spremljalo več kot 20 novinarjev iz cele regije. RTS in dnevnik Blic sta poslala ekipi iz Beograda, iz Hrvaške pa portal Križ življenja.

Regionalni posvet s verskimi skupnostmi in cerkvami o Pobudi za ustanovitev REKOM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.