REKOM omrežje sprave

18.09.2010.

Združenja žrtev – Sarajevo, BiH – 18. 09. 2010

Regionalne konzultacije z žrtvami o Osnutku statuta REKOM-a

Na regionalnih konzultacijah s predstavniki združena žrtev o osnutku Statuta REKOM-a, ki so jih družno organizirali BH novinarji in Center informativno-pravne pomoči so predstavniki več kot 50 združenj žrtev iz BiH in regije podprli Iniciativo za REKOM in s predlogi in mnenji prispevali k oblikovanju bodočega Statuta REKOM-a.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Nacrt statuta

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.