REKOM mreža pomirenja

18.09.2010.

Udruženja žrtava-Sarajevo, BiH-18.09.2010.

2010, BiH, Nacrt statuta, Regionalne konsultacije, Udruženja žrtava

Regionalne konsultacije sa žrtvama o Nacrtu statuta REKOM

Na regionalnim konsultacijama sa predstavnicima udruženja žrtava o nacrtu Statuta REKOM, koje su zajedno organizovali BH novinari i Centar informativno-pravne pomoći, predstavnici više od 50 udruženja žrtava iz BiH i regije dali su podršku Inicijativi za REKOM i kroz prijedloge i mišljenja doprinijeli stvaranju budućeg Statuta REKOM-a.

Nacrt statuta

Transkript

Saopštenje