REKOM omrežje sprave

04.12.2010.

Ženske, žrtve vojne – Orahovac / Rahovec, Kosovo – 04. 12. 2010

2010, Kosovo, lokalne konsultacije, Žene žrtve rata

Lokalne konzultacije z ženskami, žrtvami vojne, o Iniciativi REKOM

Center za raziskovanje, dokumentiranje in publiciranje (CDRP) s Kosova, član Koalicije za REKOM, je organiziral v okviru Iniciative za REKOM (Iniciative za ustanovitev regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih kršitvah človekovih pravic v obdobju 1991-2001 na ozemlju bivše Jugoslavije) prve Lokalne konzultacije z ženskami, žrtvami vojne, 4. decembra 2010 v Orahovcu/Rahovec. Skupno dvaintrideset žensk je sodelovalo na teh konzultacijah. Udeleženke so pripadnice albanske, srbske in romske skupnosti iz Velike Hoče/Hoqa e Madhe, Velike Kruše/Krusha e Madhe in Orahovca/Rahovec.

Veliko število medijev ni niti odgovorilo na vabilo zaradi parlamentarnih volitev, ki so potekale v tem času. Je pa bil na konzultacijah prisoten novinar dnevnika „Lajm“ in on je napisal dober članek o omenjenih konzultacijah iniciative za REKOM.

Na voljo samo v BHSC jezikih.

Pregled predloga, mišljenja i preporuka

Saopštenje organizatora

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.