REKOM mreža pomirenja

04.12.2010.

Žene žrtve rata-Orahovac /Rahovec, Kosovo-04.12.2010.

2010, Kosovo, Lokalne konsultacije, Žene žrtve rata

Lokalne konsultacije sa ženama žrtvama rata o Inicijativi REKOM

Centar za istraživanje, dokumentovanje i publikovanje (CDRP) sa Kosova, član Koalicije za REKOM, organizovao je u okviru Inicijative za REKOM (Inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava u periodu 1991-2001. na teritoriji bivše Jugoslavije), prve Lokalne konsultacije sa ženama žrtvama rata 4. decembra 2010. u Orahovcu/Rahovec. Ukupno trideset i dve žene su učestvovale u ovim konsultacijama. Učesnice su pripadnice albanske, srpske i romske zajednice iz Velike Hoče/Hoqa e Madhe, Velike Kruše/Krusha e Madhe i Orahovca/Rahovec.

Veliki broj medija nije ni odgovorio na poziv zbog parlamentarnih izbora koji su se u to vreme održavali. Međutim, konsultacijama je prisustvovao novinar „Lajm“ dnevnih novina, i on je napisao dobar članak o pomenutim konsultacijama inicijative za REKOM.

Pregled predloga, mišljenja i preporuka

Saopštenje organizatora