REKOM mreža pomirenja

04.12.2010.

Žene žrtve rata-Orahovac /Rahovec, Kosovo-04.12.2010.

2010, Kosovo, Lokalne konsultacije, Žene žrtve rata

Lokalne konsultacije sa ženama žrtvama rata o Inicijativi REKOM

Centar za istraživanje, dokumentovanje i publikovanje (CDRP) sa Kosova, član Koalicije za REKOM, organizovao je u okviru Inicijative za REKOM (Inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava u periodu 1991-2001. na teritoriji bivše Jugoslavije), prve Lokalne konsultacije sa ženama žrtvama rata 4. decembra 2010. u Orahovcu/Rahovec. Ukupno trideset i dve žene su učestvovale u ovim konsultacijama. Učesnice su pripadnice albanske, srpske i romske zajednice iz Velike Hoče/Hoqa e Madhe, Velike Kruše/Krusha e Madhe i Orahovca/Rahovec.

Veliki broj medija nije ni odgovorio na poziv zbog parlamentarnih izbora koji su se u to vreme održavali. Međutim, konsultacijama je prisustvovao novinar „Lajm“ dnevnih novina, i on je napisao dobar članak o pomenutim konsultacijama inicijative za REKOM.

Pregled predloga, mišljenja i preporuka

Saopštenje organizatora

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.