РЕКОМ мрежа за помирување

27.02.2010.

Млади-Дарувар, Хрватска-27.02.2010.

2010, локални консултации, млади, Хрватска

Локални консултации со младите и со организациите на младите

 Консултации со младите орагнизираа Центарот за развој на цивилното општество – Делфин од Пакрац и Documenta од Загреб (Хрватска). На консултациите учествуваа преку 40 учесници и учеснички. Излагачи беа Мирјана Билопавловиќ (Делфин, Пакрац), Еуген Јаковчиќ (Documenta, Загреб), Дарија Мариќ (Documenta, Загреб), Цвијета Сента (Центар за мировни студии Загреб), Марко Величковиќ (Центар за развој на цивилни ресурси, Ниш, Србија), како и Иван Новосел (Legalis, Загреб).

Консултациите беа медиумски проследени, во своите информативни емисии прилози за консултациите во Дарувар имаа NET телевизија (Независна телевизија, Кутина), HRT (Хрватска радиотелевизија) во емисијата Жупаниска pанорама, како и локалното Радио Дарувар.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Nacrt statuta – komentari

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.