РЕКОМ мрежа за помирување

27.06.2009.

Логораши и активисти на НВО-Tребиње, БиХ-27.06.2009.

2009, БиХ, логораши, локални консултации, НВО

Локални консултации со логорашите и невладините организации за основањето на РЕКОМ

Консултациите ги организираа Центарот за граѓанска соработка, Ливно и Солидарност за југ, Требиње. Oд 10 учесници, еден беше претставник на меџлисот на Исламската заедница Требиње. Воведничари беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право), Александра Летиќ (Хелсиншки одбор на Република Српска), a модератори Соња Гариќ (Центар за граѓанска соработка, Ливно) и Станко Буха (Солидарност за југ, Требиње). За собирот известија Радио-телевизија Република Српска и Радио Слободна Европа. Учесниците го поддржаа основањето на РЕКОМ. Прилози за консултациите објавија EuroBlic, Независне новине и СРНА.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Lokalne konsultacije sa udruženjima žrtava, logorašima i aktivistima nevladinih organizacija

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.