REKOM mreža pomirenja

27.06.2009.

Logoraši i aktivisti NVO-Trebinje, BiH-27.06.2009.

2009, BiH, logoraši, Lokalne konsultacije, NVO

Lokalne konsultacije sa logorašima i nevladinim organizacija o osnivanju REKOM

Konsultacije su organizirali Centar za građansku suradnju i Centar za građansku suradnju, Livno i Solidarnost za jug, Trebinje. Od 10 učesnika, jedan je bio predstavnik medžlisa Islamske zajednice Trebinje. Uvodničari su bili Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo), Aleksandra Letić (Helsinški odbor Republike Srpske), a moderatori Sonja Garić (Centar za gradjansku suradnju, Livno) i Stanko Buha (Solidarnost za jug, Trebinje). O skupu su izvestili Radio-televizija Republike Srpske i Radio Slobodna Evropa. Učesnici su podržali osnivanje REKOM. Priloge o konsultacijama objavili su EuroBlic, Nezavisne novine i SRNA.

Lokalne konsultacije sa udruženjima žrtava, logorašima i aktivistima nevladinih organizacija

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.