РЕКОМ мрежа за помирување

12.06.2009.

Млади-Нови Сад, Србија-12.06.2009.

2009, локални консултации, млади, Србија

Локални консултации со младите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираа Fraktal и Програмата за дијалог на младите. Учествуваа 18 млади: претставници на невладини организации од Војводина, тројца учесници од подмладокот на една политичка партија и една учесничка од покраинските власти. Учесници беа претежно од Нови Сад, Суботица и Кикинда. Прикажани беа делови на филмот Соочување со вистината: Комисии за вистината и општествата во транзиција (примерите од Јужна Африка и Мароко). Воведничари беа Маријана Тома (Impunity Watch), Марио Мажиќ (Иницијатива на младите за човекови права во Хрватска) и Маја Леѓенац (Независно здружение на новинари на Војводина, Србија), a модератори на собирот беа Срѓан Везмар (Програма за дијалог на младите, Србија) и Филип Павловиќ (Fraktal, Србија). Најава за консултациите објавија дневниот весник Данас и МИНА.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Lokalne konsultacije s mladima o Inicijativi REKOM

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.