РЕКОМ мрежа за помирување

12.06.2009.

Млади-Нови Сад, Србија-12.06.2009.

2009, локални консултации, млади, Србија

Локални консултации со младите за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираа Fraktal и Програмата за дијалог на младите. Учествуваа 18 млади: претставници на невладини организации од Војводина, тројца учесници од подмладокот на една политичка партија и една учесничка од покраинските власти. Учесници беа претежно од Нови Сад, Суботица и Кикинда. Прикажани беа делови на филмот Соочување со вистината: Комисии за вистината и општествата во транзиција (примерите од Јужна Африка и Мароко). Воведничари беа Маријана Тома (Impunity Watch), Марио Мажиќ (Иницијатива на младите за човекови права во Хрватска) и Маја Леѓенац (Независно здружение на новинари на Војводина, Србија), a модератори на собирот беа Срѓан Везмар (Програма за дијалог на младите, Србија) и Филип Павловиќ (Fraktal, Србија). Најава за консултациите објавија дневниот весник Данас и МИНА.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Lokalne konsultacije s mladima o Inicijativi REKOM

Transkript