REKOM mreža pomirenja

Nakon završenog Konsultativnog procesa, započela je druga faza Procesa REKOM, Institucionalizacija Inicijative REKOM, formiranjem Regionalnog tima javnih zagovarača u oktobru 2011. godine. Institucionalizacija Inicijative REKOM predstavlja prenos Procesa REKOM sa nivoa civilne inicijative, na politički nivo, u domen institucija.
Izaslanici za REKOM predali su 28.10.2014. Koaliciji za REKOM Izmene Statuta REKOM, kao usaglašeni dokument koji predstavlja pravni okvir za osnivanje REKOM-a. Te izmene je Koalicija za REKOM bezrezervno podržala na Skupštini, 14.11.2014. Međutim, u međuvremenu, održani su izbori u BiH i izabrani novi članovi Predsedništva BiH, a u Hrvatskoj je izabrana nova predsednica, tako da je Koalicija za REKOM sada u situaciji da iznova traži podršku za osnivanje REKOM-a i Izmene Statuta REKOM-a, jer novoizabrane članove Predsedništva BiH i predsednicu Hrvatske ne obavezuje podrška njihovih prethodnika. Institucionalizacija je i dalje aktuelna faza Procesa REKOM.