REKOM mreža pomirenja

Nakon završenog Konsultativnog procesa, započela je druga faza Procesa REKOM, Institucionalizacija Inicijative REKOM, formiranjem Regionalnog tima javnih zagovarača u oktobru 2011. godine. Institucionalizacija Inicijative REKOM predstavlja prenos Procesa REKOM sa nivoa civilne inicijative, na politički nivo, u domen institucija.
Izaslanici za REKOM predali su 28.10.2014. Koaliciji za REKOM Izmene Statuta REKOM, kao usaglašeni dokument koji predstavlja pravni okvir za osnivanje REKOM-a. Te izmene je Koalicija za REKOM bezrezervno podržala na Skupštini, 14.11.2014. Međutim, u međuvremenu, održani su izbori u BiH i izabrani novi članovi Predsedništva BiH, a u Hrvatskoj je izabrana nova predsednica, tako da je Koalicija za REKOM sada u situaciji da iznova traži podršku za osnivanje REKOM-a i Izmene Statuta REKOM-a, jer novoizabrane članove Predsedništva BiH i predsednicu Hrvatske ne obavezuje podrška njihovih prethodnika. Institucionalizacija je i dalje aktuelna faza Procesa REKOM.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.