REKOM mreža pomirenja

06.06.2012.

Izveštaj o progresu javnog zagovaranja Inicijative REKOM

Izveštaj o progresu javnog zagovaranja Inicijative REKOM obuhvata period oktobar 2011 – maj 2012, i bavi se drugom fazom procesa REKOM, Institucionalizacijom Inicijative REKOM, koja je otpočela je formiranjem Regionalnog tima javnih zagovarača u oktobru 2011. godine.

Izveštaj o progresu javnog zagovaranja oktobar 2011-maj 2012

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.