REKOM mreža pomirenja

Izmene i dopune Statuta Koalicije za REKOM

Statut Koalicije za REKOM usvojen je na Skupštini članica Koalicije održanoj u Zagrebu, 15.oktobra/listopada 2010.godine, pred početak Sedmog regionalnog foruma o tranzicionoj pravdi. Izmenjen je i dopunjen na Skupštini Koalicije za REKOM održanoj u Sarajevu 26. juna 2011. godine

Pročitaj više