REKOM mreža pomirenja

grafika-forum

18.11.2014.

Koalicija za REKOM podržala Izmene Statuta

REKOM-znak-mali

Koalicija za REKOM je na VII Skupštini, održanoj 14. novembra 2014. godine u Beogradu, podržala Izmene Statuta REKOM koje su sačinili izaslanici predsednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsedništva BiH[1], a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM, u svakoj zemlji pojedinačno. Koalicija je pažljivo pregledala izmene i ocenila da je „suština predloga Statuta očuvana, da ukidanje represivnih ovlašćenja Komisije otklanja sumnje da REKOM preuzima nadležnost sudskih organa, i da je procedura kandidovanja i izbora selekcionih odbora i članova Komisije značajno pojednostavljena“. Koalicija za REKOM je pozdravila izmene u finansiranju Komisije, kojima je predviđeno da se REKOM finansira domaćim i stranim donacijama, te sredstvima međunarodnih organizacija, a ne iz doprinosa država, kako je predlagala Koalicija. Koalicija posebno pozdravlja stav izaslanika da među ciljevima Komisije bude i „unapređenje obrazovnih programa u skladu sa činjenicama koje ustanovi Komisija.“ Koalicija ističe da je među izaslanicima i predsednicima/članovima Predsedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. godine. O „istraživanju političkih i društvenih okolnosti koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava“ ima mišljenja da je ključno da REKOM istraži uzroke rata ali i mišljenja da je to moguće započeti nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima, što je u potpunom skladu sa predlozima Koalicije za REKOM.

Koalicija očekuje od predsednika/članova Predsedništa BiH da najkasnije krajem januara 2015. godine informišu javnost i nacionalne parlamente o svojim odlukama da zajednički podrže osnivanje REKOM-a. Time bi, post-jugoslovenske zemlje, prvi put u istoriji post-konfliktnih društava, samostalno, bez uslovljavanja i pritiska međunarodne zajednice, započele sa izgradnjom regionalnog mehanizma za suočavanje s prošlošću koji ima potencijal da otkloni nedostatke krivične pravde, informacijsku blokadu otkrivanja preostalih masovnih grobnica, i da osigura poštovanje činjenica i ličnih iskustava.

[1] Predsednik Makedonije Gjorge Ivanov je obavestio Koaliciju za REKOM da podržati odluku o osnivanju REKOM-a ako među predsednicima/Predsedništvu BiH postoji konsenzus.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.