REKOM omrežje sprave

Po zaključku Konzultacijskega procesa se je oktobra 2011 z oblikovanjem Regionalnega tima javnih zagovornikov začela druga faza Procesa REKOM, Institucionalizacija Iniciative REKOM.
Institucionalizacija Iniciative REKOM predstavlja prenos Procesa REKOM z ravni civilne pobude na raven politike, v domeno institucij.
Odposlanci za REKOM so 28. 10. 2014 Koaliciji za REKOM predali Spremembe Statuta REKOM-a kot usklajen dokument, ki predstavlja pravni okvir za ustanovitev REKOM-a. Te spremembe je Koalicija za REKOM brez zadržka podprla na Skupščini 14. 11. 2014. A medtem so bile v BiH volitve in izvoljeni so bili novi člani Predsedstva BiH, na Hrvaškem pa je bila izvoljena nova predsednica, tako da mora sedaj Koalicija za REKOM ponovno iskati podporo za ustanovitev REKOM-a in Spremembe Statuta REKOM-a, saj novoizvoljenih članov Predsedstva BiH in predsednice Hrvaške podpora njihovih predhodnikov ne obvezuje. Institucionalizacija je še naprej aktualna faza Procesa REKOM.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.