News

Pismo predsednikom / članom Predsedstva BiH

t_inicijativa.gif

Koalicija za REKOM je 10. decembra 2012 na predsednike / člane Predsedstva BiH naslovila pismo, v katerem jih je spomnila, da je Skupščina podprla Spremembe Statuta REKOM-a, s čimer so podani pogoji za nov korak v smeri ustanovitve Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic v vojnah na področju bivše Jugoslavije. V omenjenem pismu je Koalicija navedla, da pričakuje, da se bodo predsedniki / člani Predsedstva BiH dogovorili glede oblike informiranja javnosti in parlamentov o tem, da so se odločili skupno podpreti ustanovitev Komisije. Pozvala je predsednike / člane Predsedstva BiH, da upoštevajo predlog predsednika Hrvaške, da vsi v dogovorjenem roku naslovijo na javnost in parlamente pismo o skupni podpori ustanovitvi REKOM-a.

Obenem je Koalicija obvestila predsednike / člane Predsedstva BiH, da je dosegla znaten napredek pri dokumentiranju človeških žrtev, taborišč in drugih objektov internacije v vojnah devetdesetih.