KOMRA rrjeti i pajtimit

IMG_8895

15.11.2014.

Amir Kulaglić

Amir Kulaglić nga Srebrenica. Babai i tij Safeti u vra më 8 maj 1992 me armë zjarri në shpinë. Kishte mbi gjashtëdhjetë vjet. Ishte 100 përqind invalid. Ishte me paterica. Të dy këmbët i kishte të thyera.

„Babai im është njëri nga shembujt e krimeve pa dënim. Në mesin tonë ka shumë përvoja të ngjashme ‒ kemi njohuri, nuk kemi njohje, por ka shumë krime pa dënime të cilat sigurisht për një kohë të gjatë do të mbesin në shpirtrat e të gjithë neve që kemi përjetuar humbje. Unë kam menduar se njeriu njëherë vdes, njëherë kur e humb jetën fizike. Megjithatë, gjetja e eshtrave në katër apo pesë varreza masive na dëshmon se mund të vdisni edhe për herën e dytë. E copëtojnë trupin, pastaj e shpërndajnë atje diku rreth e rrotull. (…) Jo vetëm që e kanë copëtuar trupin, por pastaj vjen deri te një mohim sistematik që ata njerëz vërtetë kanë ekzistuar dikur. Kjo është gjëja më e vështirë që ju vjen në fund, të themi ashtu, si një goditje përfundimtare ndaj jush”.

Në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, siç tha ai, dëshmoi për herë të parë si viktimë. Për vite me radhë është aktiv në procesin e pajtimit në rajon, si dhe në Nismën për KOMRA.

Dëshmia është në dispozicion vetëm në gjuhën bosnjake.

Svedočenje Amir Kulaglić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.